Suomalaisen Kansantanssin Ystävät

Perustettu Vuonna: 1901

Jäsenyhdistyksiä: 35

Jäsenmäärä: noin 2500

Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisiin kansantansseihin, -leikkeihin, -pukuihin ja -musiikkiin liittyvän perinteen vaaliminen, käytön elvyttäminen ja tunnetuksi tekeminen. Toiminnallaan järjestö vahvistaa kotimaan kulttuuriperinteen tuntemusta ja edistää kansainvälistä yhteistyötä.

 

Jäsenyydet

Kansanmusiikkiperinteestä järjestössä huolehtii Pelimannitoimikunta ja varhaisnuorisotoiminnasta Kansantanssinuorten Liitto ry (1982), joka on valtakunnallinen nuorisojärjestö.

SKY on jäsenenä seuraavissa järjestöissä

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus ry

Nordlek-liitto , CIOFF , IOV

Suomen Kansallispukujen Ystävät ry

 

Jäsenistö

Eri puolilla maata on 41 jäsenyhdistystä ja niissä jäseniä noin 2500. Lisäksi järjestöllä on 20 kirjeenvaihtojäsentä. Ne ovat ulkomailla toimivia ulkosuomalaisten kansantanssiyhdistyksiä Australiassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa.

 

Toiminta-ajatus (Missio)

- Edistämme kansantanssin ja siihen liittyvien perinteiden tunnetuksi tekemistä, tallennusta ja vaalimista tässä ajassa.

- Samalla tuemme yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaista kanssakäymistä eri sukupolvien välillä tapahtumien, koulutuksen ja julkaisujen avulla niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.

 

Arvot

- Suomalaisuus

- Perinteisyys nykypäivässä

- Yhdessä tekeminen

- Yhdenvertaisuus

==============================

Hallitus 

==============================

Toimikunnat:

Koulutus- ja tapahtumatoimikunta

Merita Virtanen, vetäjä                     

=============================

Tiedotus- ja julkaisutoimikunta

Teemu Perheentupa, vetäjä

Tanhuviestin päätoimittaja

=============================

Kansallispukutoimikunta

Sanna-Maaria Tornivaara, vetäjä

=============================

Pelimannitoimikunta

Susanna Apo-Syrjänen, vetäjä

=============================

Tallennustoimikunta

Leena Aho, vetäjä

=============================

Taloustoimikunta

Säde Stål, vetäjä

=============================

 

Historia

Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry perustettiin v. 1901 Helsingin yliopiston opettajien ja opiskelijoiden aloitteesta. Yhdistys on kansantanssialan vanhin ja ainoa suomenkielinen erityisjärjestö. Se on vapaaehtoisuuden pohjalla toimiva puoluepoliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö. Sillä on yksi palkattu toimihenkilö.