Ohjeet huomionosoituksista

24.4.2021

Ohjeet SKY:n 120-vuotisjuhlien huomionosoituksista tässä. Aikaa hakemuksille on toukokuun loppuun asti.

MYÖNTÖKRITEERIT

Hopeisen ansiomerkin myöntää hallitus

1) omasta tai jäsenyhdistyksen hallituksen aloitteesta jäsenelle, joka on vähintään 10 vuotta aktiivisesti tehnyt tunnustusta ansaitsevaa työtä järjestön piirissä tai sen jäsenyhdistyksessä,

2) omasta tai jäsenyhdistyksen hallituksen aloitteesta järjestön ulkopuoliselle henkilölle, joka on merkittävällä tavalla tukenut paikallista tai alueellista toimintaa järjestön toimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

Kultamerkin myöntää hallitus

1) kunniajäsenelle

2) omasta tai jäsenyhdistyksen hallituksen aloitteesta jäsenelle, joka on osoittanut huomattavia ansioita järjestön toiminnassa valtakunnallisella tasolla,

3) omasta tai jäsenyhdistyksen hallituksen aloitteesta järjestön ulkopuoliselle henkilölle, joka on erityisellä ja merkittävällä tavalla tukenut järjestön toimintaa sen toimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

HAKEMINEN

Jäsenyhdistysten hallituksilta pyydetään 31.5. mennessä hakemukset perusteluineen SKY/KTNL:n toimistolle.