SKY

Suomalaisen Kansantanssin ystävät 

Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry perustettiin v. 1901 Helsingin yliopiston opettajien ja opiskelijoiden aloitteesta. Yhdistys on kansantanssialan vanhin ja ainoa suomenkielinen erityisjärjestö. Se on vapaaehtoisuuden pohjalla toimiva puoluepoliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö ja sillä on yksi palkattu toimihenkilö.

Jäsenyhdistyksiä: 35

Jäsenmäärä: noin 2500Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisiin kansantansseihin, -leikkeihin, -pukuihin ja -musiikkiin liittyvän perinteen vaaliminen, käytön elvyttäminen ja tunnetuksi tekeminen. Toiminnallaan järjestö vahvistaa kotimaan kulttuuriperinteen tuntemusta ja edistää kansainvälistä yhteistyötä.Jäsenyydet

Kansanmusiikkiperinteestä järjestössä huolehtii Pelimannitoimikunta ja varhaisnuorisotoiminnasta Lapsi- ja nuorisotoimikunta.

SKY on jäsenenä seuraavissa järjestöissä

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus ry

Nordlek-liitto

CIOFF  

IOV

Suomen Kansallispukujen Ystävät ryJäsenistö

Jäsenyhdistyksiämme on eri puolilla maata ja maailmaa. Kotimaisten jäsenyhdistysten lisäksi järjestöllä on useita kirjeenvaihtojäseniä. Ne ovat ulkomailla toimivia ulkosuomalaisten kansantanssiyhdistyksiä Australiassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa.Toiminta-ajatus (Missio)

- Edistämme kansantanssin ja siihen liittyvien perinteiden tunnetuksi tekemistä, tallennusta ja vaalimista tässä ajassa.

- Samalla tuemme yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaista kanssakäymistä eri sukupolvien välillä tapahtumien, koulutuksen ja julkaisujen avulla niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.Arvot

- Suomalaisuus

- Perinteisyys

- Yhdessä tekeminen

- Yhdenvertaisuus